Besøg Nydam


Større og mindre grupper kan bestille besøg med fortælling om fundene i Nydam Mose, byggeri af Nydam Tveir, naust og formidlingshus samt fremstilling af jernaldertøj, sko m.m.

Kontakt: Birthe Laursen tlf. +45 2927 8595  e-mail: norgaardlaursen@gmail.com

Nydam mose har gemt på: Tre træbåde, et stort antal våben, redskaber og udstyr fra jernalderen (250-550 e.kr.). Den teori der er mest fremherskende er, at det er blevet ofret til guderne i rituelle ceremonier. Det er sket med årtier imellem. Det meste er blevet udgravet i 1863, og pga. krigen i 1864 endte det på Gottorp Slots museum i Slesvig i Tyskland. Fra senere udgravninger er der udstillet genstande på Nationalmuseet i København.

Foto fra Archäologisches Landesmuseum, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf.

I 1983 startede en gruppe historisk interesserede Selskabet for Nydamforskning til at fremme forskning i den arkæologiske og historiske verden, der knytter sig til Nydam Mose samt formidle viden om fundene i mosen samt om mosens historie.  

Siden 2001 er der kommet stærkt fokus på levendegørelse af historien i form af: Bygning af den 23m lange egetræsbåd ”Nydam Tveir”, Nausten til vinteropbevaring af Nydam Tveir, formidlingshus, sejlads, fremstilling af dragter og lindebast.

Der er mulighed for at opleve:

     

Nydam mose, hvor alle oldtidsfundene er hentet fra.
Der ligger fortsat mange genstande, som bliver liggende til mange spændende timer for eftertiden. Der er parkeringsplads og et info-hus ved Nydamvej. Herfra er der ca. 10 minutters gang ud ad Nydamstien ind til Nydamselskabets lille hvide hus, Nydamhuset, som ligger ud for fundområdet for oldsagerne. Se kort under Kontakt

Rekonstruktion af Nydambåden, nausten og formidlingshuset ligger på stranden ved Sottrup skov. Området kan besøges frit hele året rundt, men der er nogle tidspunkter, det giver en større oplevelse:     

 • Fra maj til september ligger Nydambåden for enden af bådebroen. Der sejles i den, tirsdag aften fra kl. 18.30 af klubbens aktive medlemmer.
 • Torsdage fra kl. 9 til 14 arbejder medlemmerne med diverse vedligeholdelse af båden og bygning af formidlingsbygning. De fortæller gerne om arbejdet i Nydambådens laug, ligesom resultaterne vises frem.
 • I juni – august er der i weekenderne frivillige, der har åbnet for nausten og kan give en personlig formidling. Check datoerne i kalenderen på hjemmesiden.

 

     

Fremstilling af jernalderdragter og våben i lokalerne på den tidligere skole i Ullerup,
(Bakkensbro 6, 6400 Sønderborg) på tirsdage kl. 18.30 -20 om vinteren (oktober til maj).

Vi arrangerer besøg for alle størrelse grupper, uanset om det er en: skoleklasse, forening, firmaafdeling eller familiegruppe. Kontakt her

Besøget sammensættes i fællesskab mellem de besøgende og nogle af de frivillige og kan f.eks. indeholde: Formidling, forplejning og ophold i båden.

Der gives formidling om f.eks.:     

 • Bygning af Nydam Tveir
 • Nydam Mose og oldsager i mosen
 • Bygning af Nausten til vinteropbevaring af Nydam Tveir
 • Produktion af jernaldertøj
 • Produktion af lindebast
 • Bygning af formidlingshus
 • Og hvad vi ellers har gang i?
 •  

Forplejning kan f.eks. være:

 • Medbragt madpakke
 • Bestilt mad udefra
 • Skipperlabskovs
 • Solæg
 • Kaffe og kage
 • Jernalderanretning til eksklusive arrangementer

De frivillige formidlere er meget gode til at tilpasse besøget efter deres publikum, så både børn og voksne får en god oplevelse med hjem.

 

Medlemskab i Nydamselskabet og Nydamsbådens laug

Som medlem i Nydamselskabet har du mulighed for at:

 • Blive en del af Nydamsbådens laug og derved ro den historiske båd Nydam Tveir
 • Modtage nyhedsmails flere gange årligt
 • Købe litteratur til favorabel pris
 • Deltage i fremstilling af replika fra jernalderen
 • Fordybe dig i litteraturen om fundene i Nydam mose (evt. sidde ved Conrad Engelhardts skrivebord)
 • Formidle om jernalderaktiverne ved forskellige events (f.eks. Sønderborg kulturnat, Flensborg Ahøj, Silkeborg museum)
 • Være del af et hyggeligt fællesskab

Læs mere om kontingent og meld dig ind HER

 

Besøgsarrangementer

Birthe Laursen
Tlf. +45 2927 8595
norgaardlaursen@gmail.com