Våbenudstyr


vaabenudstyr-01

Fundene fra Nydam Mose stammer fra såkaldte krigsbytteofringer. Våbnene udgjordes af sværd og skjolde, spyd og lanser, økser, buer og pile. Også de enkelte krigeres personlige udrustning og ejendele blev ofret.

Billedet til venstre viser blot en lille del af våbenfundene. Det kraftigste af sværdene i billedet til højre har en stor fæsteknap af bronze med nielloindlagt spiralornamentik. Sværdet blev udgravet ved dronning Margrethe II’s besøg af hendes majestæt selv.
vaabenudstyr-03 vaabenudstyr-02
I en balk mellem Engelhardts udgravningsfelter lå disse sværd, spydspidser og skjoldbeslag af bronze fra begyndelsen af 200-tallet. Samme sted fandt man rester af pile- og lanseskafter samt en flettet basthue.