Nydambådene


Nydambaadene-01

I Nydam Mose udgravede arkæologen Conrad Engelhardt i årene 1859-63 to hele jernalderbåde samt dele af en tredje. Bådene fra Nydam er stadig 130 år efter deres fremkomst blandt de vigtigste kilder til forståelsen af den nordiske skibsbygningstradition.

Især det 23 meter lange egetræsskib – almindeligt kaldet “Nydambåden” – indtager en fornem plads blandt de danske jernalderfund, eftersom det er det ældste kendte rofartøj i Nordeuropa. Nydambåden er den største og bedst bevarede af de fundne både i Nydam Mose. Båden er udstillet på Gottorp Slot i Slesvig. Se billedet øverst på siden. Den har vejet over tre ton og er blevet roet af tredive mænd.

I 1997 fandt man to 1,3 meter lange træpæle med udskårne mandshoveder i området, hvor stævnen af Nydambåden havde ligget. Hovederne er cirka 40 cm høje. Man antager, at de har siddet i stævnen på Nydambåden. De blev måske sat op på bordplanken, når der skulle gøres indtryk på fjenden. Den egentlige funktion er endnu ikke bestemt.

Nydambådene-02

Nydambådene-03

Det andet skib, som Engelhardt fandt i mosen, var lavet af fyrretræ. Den blev ligesom Nydambåden sænket i mosen ved, at man har slået huller under vandlinien. Skibet gik desværre tabt i 1. verdenskrig.

Det var en stor dag i Nydamudgravningerne, da fyrretræsskibets komplette sideror dukkede frem af tørvelagene i 1993. Roret har en totallængde på 1,8 meter. Selve rorbladet er ca. 0,5 meter på bredeste sted, mens bladets tykkelse er 5-7 cm. Et smukt formgivet håndtag er fastsat øverst på roret ved hjælp af trænagler og kiler.

Nydambådene-04

Den tredje båd har man kun fundet fragmenter af. Den er ligesom Nydambåden lavet af egetræ. Den kaldes den sønderhuggede egetræsbåd, fordi den bærer præg af rituel ødelæggelse. Der er fundet cirka 20 procent af båden. De resterende dele ligger stadig tilbage i mosen.

De udgravede fund blev inddraget i fredsslutningsaftalen efter krigen i 1864, og det er grunden til, at de i dag befinder sig i Tyskland. Af de to hele både er kun Nydambåden bevaret og genopbygget. Den kan sammen med det udgravede krigsudstyr ses på museet på Gottorp Slot i Slesvig.