Nydam Mose


nydam-mose-1

Nydam Mose ligger i Øster Sottrup på Sundeved, otte kilometer fra Sønderborg. Se et kort over området her. Mosen, der i jernalderen var en hellig sø, er især kendt for sine rige offerfund fra 200-400 tallet. “Nydambåden” er det mest kendte af fundene og er i dag udstillet på Gottorp Slot i Slesvig.

Det, der gør Nydam Mose særlig interessant i forhold til andre offermoser er, at de arkæologiske fund har spillet en stor – til tider dramatisk – rolle i den nationale kamp om Sønderjylland.

De første udgravninger blev udført af arkæologen, Conrad Engelhardt i årene 1859-63. Engelhardt blev desværre stoppet ved krigsudbruddet i 1864. Nationalmuseet genoptog udgravningerne i 1989 og har igennem 90’erne gjort betydelige fund, som har bidraget til større forståelse af jernalderen.

Det må understreges, at Nationalmuseets Nydamprojekt kun har kunnet gennemføres takket være en lang række tilskud fra såvel statslig som privat side. Nydamselskabet har indgået som en væsentlig partner i formidlingen af dette.
Conrad Engelhard:

Helvig Conrad Christian Engelhardt (20. september 1825 i København – 11. november 1881 sammesteds) var en dansk historiker og arkæolog.

Han blev født som søn af skibsmægler Andreas Daniel Engelhardt (ca. 1800-1842) og hustru Oline Marie Aagaard (1786-1857). Han tog artium 1848 og Anden Eksamen 1849, blev 1851 adjunkt i engelsk, fransk og kunsthistorie ved Flensborg lærde Skole og leder af Flensborgsamlingen (den arkæologiske samling i byen) 1851-64. Efter krigen i 1864 forsøgte Conrad Engelhardt at skjule byens samling med Nydambåden for de preussiske myndigheder, men blev i 1867 tvunget til at udlevere den. I 1867 blev han assistent på Nationalmuseet (dengang Museet for nordiske Oldsager), 1868 sekretær for Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, titulær professor i 1869 og i 1879 æresdoktor ved Københavns Universitet. Han modtog Fortjenstmedaljen i guld 1858 og blev Ridder af Dannebrog 1862, Dannebrogsmand 1876.

27. juli 1852 blev han gift i Vor Frue Kirke med Laura Dorothea Eleonore “Ellinor” Petersen (31. oktober 1825 i København – 13. januar 1908 ), datter af hyrekusk Peter Petersen og Caroline Marie Holm. Conrad Engelhardts næstældste datter, Laura Engelhardt, grundlagde i 1881 den skole, som senere blev Rysensteen Gymnasium
Han døde i 1881. Han er begravet på Assistens Kirkegård.

Han udgav i 1865 Nydam Mosefund 1859-1863 hos G.E.C. Gad.